Thursday, February 4, 2010

ஸ்ரீ வாதபுரநாதாஷ்டகம்


ஸ்ரீ வாதபுரநாதாஷ்டகம்

குந்தஸுமவ்ருந்தஸம மந்தஹஸிதாஸ்யம் நந்தகுல நந்தபர துந்தலந கந்தம்
பூதனிஜ கீதலவ தூத துரிதம் தம் வாதபுரநாதமிம மாதனு ஹ்ருப்தப்ஜே //

நீலதர ஜால தர பாலஹரி ரம்யம் லோலதர சீலயத பாலஜன லீலம்
ஜால.நதி சீலம்பி பாலயிது காமம் வாதபுரநாதமிம மாதனு ஹ்ருப்தப்ஜே //

கம்ஸரண ஹம்ஸமிஹ ஸம்ஸரணஜாத க்ளாந்திபர சாந்திகர காந்திஜாதவீதம்
வாதமுக தாது ஜனி பாதபயகாதம் வாதபுரநாதமிம மாதனு ஹ்ருப்தப்ஜே //

ஜாது துரிபாது கமிஹாதுர ஜனம் த்ராக் சோகபர மூகமபி தோகமிவ பாந்தம்
ப்ருங்கருசி ஸங்கர க்ருதங்கல திகந்தம் வாதபுரநாதமிம மாதனு ஹ்ருப்தப்ஜே //

தாபபவ தாபபர கோபசனார்த்ததா ச்வாஸகர பாஸம்ருது ஹாஸருசிராஸ்யம்
ரோகசய போகபய வேகஹரம் ஏகம் வாதபுரநாதமிம மாதனு ஹ்ருப்தப்ஜே //

கோஷகுல தோஷஹர வேஷமுபயாந்தம் பூஷஸத தூஷக விபூஷண கணாட்யம்
புக்திமபி முக்திமபி பக்திஷூததானம் வாதபுரநாதமிம மாதனு ஹ்ருப்தப்ஜே //

பாபக துராப மதிதாசஹர சோப ஸ்வாப கனம் அபதத் உமாபதி ஸமேதம்
தூன தர தீன ஸூகது ஆனக்ருததீக்ஷம் வாதபுரநாதமிம மாதனு ஹ்ருப்தப்ஜே //

பாதபததா தரண மோதபரிபூர்ணம் ஜீவமுகதேவஜனஸேவனபலாங்க்ரம்
ரூக்ஷபவ மோக்ஷக்ருத தீக்ஷநிஜ வீக்ஷம் வாதபுரநாதமிம மாதனு ஹ்ருப்தப்ஜே //

ப்ருத்ய கணபதி உதிதனுத் உதிதமோதம் ஸ்பஷ்டகம் இதம் அஷ்டகம்
அத்ர்ஷ்ட கரணாரம் /
ஆத தத மாத ரத மா நிலயசூன்யம் வாதபுரநாதமிம மாதனு ஹ்ருப்தப்ஜே //

மேற்கண்ட குருவாயூரப்பன் அஷ்டகத்தை தினமும் பாராயணம் செய்பவனின் சகல ரோகங்களும் தீர்ந்து சுகமான வாழ்க்கை அமையும் என்பது அநுபவத்தில்
கண்டது.

R.Jagannathan.No comments:

Post a Comment